2016 (XXVI) 54

Vydáno: 01 / 2017
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6729
198 stran
Interpretace moderního textu
Věci/znaky, jazyky/komunikace, kultura a cena lidského vědomí: O konstrukci kulturních hodnot „zdola“ a novém humanismu (Emil Volek), p. 9-27
Co říká duha? (Martin Ritter), p. 28-35
Svrchovanost povrchu: O distribuci smyslu v jedné literární recenzi (Jakub Blecha), p. 36-51
„Hustý popis“ jako literárněvědná metoda? (Jitka Paitlová), p. 52-64
Čtení moderního díla
Lom zlomu (Catherine Ébert Zeminová), p. 67-74
Motiv utonulé dívky v poezii německého expresionismu (Radek Malý), p. 75-84
Eros, Morfeos, Thanatos: Maurice Blanchot, Věra Linhartová a jiní blízcí-vzdálení (Veronika Košnarová), p. 90-106
Milan Kundera: La fête de l’insignifiance (Dušan Prokop), p. 107-115
Strategie dávných století
Řeči o lásce a smrti: Příběh Tristana a Isoldy jako didaktická výzva (Matouš Jaluška — Martin Šorm), p. 119-134
Postava krále Artuše jako prostředek legitimizace moci: Edmund Spenser a John Dee (Zdeňka Špiclová), p. 135-147
Poetika světské lásky v hagiografickém spise o Maríi de Jesús Tomellín (Katarína Zatlkajová), p. 148-155
Přehledy a dokumenty
Duha (Walter Benjamin), p. 159-164
Hispánská literatura v Českých teoriích překladu Jiřího Levého (Miloslav Uličný), p. 165-173
Recenze
Meziprostory a setkávání s druhým v moderní americké poezii (Daniel Soukup), p. 177-181
Proměny němectví v myšlenkách německých intelektuálů (Iveta Tomáštíková), p. 182-185
Úvahy nad koncepcí Dějin ukrajinské kultury (Tereza Chlaňová), p. 186-189
Osmnáct studií o paměti a dějinách (Markéta Musilová), p. 190-198
Úvod > Vydání > 2016 (XXVI) 54