Pro autory

Rukopisy článků mají mít rozsah do 20 normostran včetně poznámek a bibliografie. K článku je připojeno résumé v anglickém  jazyce v   rozsahu 8-10 řádek. Bibliografické citace mají být upraveny podle ČSN ISO 690. Jinojazyčné citáty z odborné literatury se překládají do češtiny, citáty z cizí krásné literatury se uvádějí dvojjazyčně.

Svět literatury rovněž publikuje recenze na odborné práce věnované zahraničním literaturám a myšlení o literatuře a kultuře, jejichž vydání není starší než dva roky.

Pravidla jazykové a formální úpravy textů pro SL zde.

Ilustrační příklady standardních licenčních smluv: 
​​Typ smlouvy

Česká verze Anglická verze
​Licenční smlouva bezúplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
  lic_nezam_bezupl_v10_CZ.docx lic_nezam_bezupl_v10_EN.docx
​​Licenční smlouva úplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
lic_nezam_upl_v10_CZ.docx lic_nezam_upl_v10_EN.docx
Úvod > Pro autory