Recenzní řízení

Svět literatury je recenzovaný časopis (peer reviewed): redakce zhotoví od každého zaslaného rukopisu dvě kopie a anonymně je dá posoudit odborníky pro příslušnou specializaci, kteří hodnotí jejich vhodnost pro zveřejnění v tomto časopise. V případě, že článek není přijat, bude autor informován elektronickou poštou.

Úvod > Recenzní řízení