Current issue

2022 (XXXII) 66

ISSN: 2336–6729
188 pages

Ekokritika Ekokritika a environmentální aspekty literatury: Střetávání a usmiřování dvou vědeckých kultur Petr Kopecký, p. 9-11 Environmentální Průkopníci (1823) Jamese Fenimora Coopera ve světle literární ekokritiky Michal Peprník, p. 12-28 Od Muira k Abbeymu: Americká literatura a environmentální hnutí Petr Kopecký, p. 29-48 Matka Země a její setba: Ekofeministický a ekokritický pohled na Podobenství o […]