2020.1.6

SVĚT LITERATURY 2020 (XXX) 61

Politické myšlení Alberta Camuse v kontextu motivu lidské přirozenosti

POLITICAL THOUGHT OF ALBERT CAMUS IN THE CONTEXT OF THE MOTIF OF HUMAN NATURE

Michal Müller

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

This article points to the interdisciplinary overlap of literary and journalistic work by Albert Camus and political philosophy. Unfortunately, political thoughts that represent a significant aspect of his work are often overshadowed by the exaggerated appeal of many interprets and literary critics to the philosophy of absurdity and its existential dimension. The article proposes the interpretative framework of human nature as a unifying element between the concepts of absurd and revolt, and uses it to assess Camus’s moderate political position. The article concludes that Camus’s works can be useful in considering the necessary conditions for political discussion and interpersonal dialogue, and in highlighting the importance of literature within this dialogue.

 KEYWORDS (en)

Camus Albert — Critique of Marxism and Totalitarianism — Human Nature — Political Philosophy — Revolt

 KLÍČOVÁ SLOVA (cs)

Camus Albert — kritika marxismu a totalitarismu — lidská přirozenost — politická filozofie — revolta

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366729.2020.1.6

 REFERENCES

Beránková, Eva. „Cizinec, aneb justiční vražda jedné moderní sfingy“. In Camus, Albert. Cizinec. Přel. Miroslav Žilina. Praha : Garamond, 2005, s. 107–122.

Beránková, Eva. (2006): „(Ne)musíme si představit, že Sisyfos je šťasten, aneb Camusovo věčné ‚pokušení nadějí’“. In Camus, Albert. Mýtus o Sisyfovi. Přel. Dagmar Steinová. Praha : Garamond, 2006, s. 131–148.

Braun, Lev. Witness of decline: Albert Camus: Moralist of the absurd. Rutherford; Madison; Teaneck : Fairleigh Dickinson University Press, 1974.

Camus, Albert. „The artist as a witness of freedom: The independent mind in an age of ideologies“. Transl. Bernard Frechtman. Commentary 6, 1949, no 8. [online]. [cit. 30. 1. 2018]. Dostupné z: .

Camus, Albert. „The artist in prison“. Transl. A. White. Encounter, 2, 1954, no. 3, p. 26–29.

Camus, Albert. „Letters to a German friend“. In Resistance, rebellion, and death. Transl. Justin O’Brien. New York : Knopf, 1960.

Camus, Albert. Mor. Přel. Tomášková Milena. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1963.

Camus, Albert. Caligula; Stav obležení. Přel. Alena Šabatková. Praha : Orbis, 1965a.

Camus, Albert. Essais. Introduction par R. Quilliot; Édition établie et annotée par R. Quilliot et L. Faucon. Paris : Gallimard/Bibliothѐque de la Pléiade, 1965b.

Camus, Albert. Mýtus o Sisyfovi. Přel. Dagmar Steinová. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1995a.

Camus, Albert. Člověk revoltující. Přel. Kateřina Lukešová. Praha: Český spisovatel, 1995b.

Camus, Albert. „Democracy is an exercise in modesty“. Transl. Adrian van den Hoven. Sartre Studies International, 7, 2001, no. 2, p. 12–14.

Camus, Albert. „Neither victims nor executioners“. In Camus at Combat: Writings 1944–1947. Ed. Jacqueline Lévi-Valensi.

Transl. Arthur Goldhammer. Princeton : Princeton University Press, 2006, p. 255–276.

Camus, Albert. „Terrorisme et répression“. In Œuvres complètes. III 1949–1956. Albert Camus. Paris : Gallimard, 2008.

Camus, Albert. Řeč k přijetí Nobelovy ceny za literaturu, Festival spisovatelů Praha, 2010. [online]. [cit. 20. 12. 2018]. Dostupné z: .

Carroll, David. Albert Camus, the Algerian: Colonialism, Terrorism, Justice. New York : Columbia University Press, 2007.

Celotto, Emanuela. „Albert Camus: portrait de l’intellectuel démocrate engagé contre le totalitarisme“. La Revue d’Études Francaises, Édition spéciale, 3, 2013. [online]. [cit. 10. 4. 2018]. Dostupné z: .

Celotto, Emanuela. „Albert Camus et la démocratie comme alternative aux totalitarismes du XXe. siècle.“ Carnets: revue électronique d’études françaises. IIe série, 2015, no 4, p. 43–53.

Drake, David. „Sartre, Camus and the Algerian war“. Sartre Studies International, 5, 1999, no. 1, p. 16–32.

Dunn, Susan. „From Burke to Camus: Reconceiving the revolution“. Salmagundi, 1989, no. 84, p. 214-29.

Dominguez, João da Costa. „Camus et sa politique du réel: une pensée pour l’Algérie“. Carnets, 4, 2015, p. 1–9.

Engels, Bedřich. Vývoj socialismu od utopie k vědě. Přel. Ladislav Štoll. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1987.

Foley, John. Albert Camus: From the absurd to revolt. Stocksfield : Acumen, 2008.

Guérin, Jeanyves. „Camus the journalist“. In The Cambridge companion to Camus. Ed. Edward Hughes. Cambridge : Cambridge University Press, 2007, p. 79–92.

Guérin, Jeanyves. Albert Camus: Littérature et politique. Paris : Honoré Champion, 2013.

Guérin, Jeanyves. Albert Camus: éthique et politique. Cahiers de la Méditerranée, 94, 2017, p. 1–11.

Hayek, Friedrich August von. Cesta do otroctví. Přel. Veronika Machová. Brno : Barrister & Principal, 2004.

Lea, Simon. „Human nature and the absurd in The Stranger, Caligula and Cross Purpose“. Albert Camus Society [online], 2012 [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z: .

Marshall, Peter. Demanding the impossible: A history of anarchism. London : Harper Perennial, 2008.

Milgram, Stanley. „Behavioral study of obedience“. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 1963, p. 371–378.

Müller, Michal. „Šťastní Sisyfové a nekonečná revolta: Několik poznámek k interpretacím díla Alberta Camuse“. Ostium, 14, 2018, č. 4.

Payette, Roger. „Albert Camus ou la politique de Sisyphe“. In Albert Camus. Nouveaux regards sur sa vie et son œuvre. Eds. Payette, JeanFrançois — Olivier, Lawrence. Québec : Presses de l’Université du Québec, 2007, 33–58.

Sartre, Jean-Paul. “What is literature?” and other essays. Cambridge (MA) : Harvard University Press, 1988.

Sartre, Jean-Paul. Existencialismus je humanismus. Přel. Petr Horák. Praha : Vyšehrad, 2004.

Sherman, David. Camus. Oxford; Malden : Blackwell Publishing, 2009.

Solženicyn, Alexandr. Jeden den Ivana Děnisoviče. Přel. Sergej Machonin. Praha : Nakladatelství politické literatury, 1963.

Thody, Philip. M. W. Albert Camus: A study of his work. New York : Grove Press, 1959.

Willhoite, Fred. H. Jr. „Albert Camus’ politics of rebellion”. The Western Political Quarterly, 14, 1961, no. 2, s. 400–414.

Wilson, Edward Osborne. Konsilience: jednota vědění: o nezbytnosti sjednocení přírodních a humanitních věd. Přel. Pavla Sadílková — Jana Spurná. Praha : Lidové noviny, 1999.

Wilson, Edward Osborne. O lidské přirozenosti: Máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým kódem? Přel. Eduard Bakalář — Zdeněk Urban. Praha : Lidové noviny, 1993.

Yalom, Irvin D. Existenciální psychoterapie. Přel. Ivo Müller. Praha : Portál, 2006.

 FILMS

Dawkins, Richard. In Sex, death and the meaning of life. [dokumentární film] Russell, Barnes (režie), epizoda 3, Velká Británie, 2012. [online]. [cit. 18-01-20]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=SIfMuSpwfBQ

Úvod > 2020.1.6