2020.2.6

SVĚT LITERATURY 2020 (XXX) 62

Polemiky na cestě literárním polem

POLEMICS ON THE WAY THROUGH THE LITERARY FIELD

Anna Housková

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

The article follows Vladimír Svatoň’s comparative approach to literature in its practical application in three polemical debates: one on the concept of modern poetry at the beginning of the 1960s, one on the publishing of texts on literary theory in the period of “normalization” after the Russian occupation, and one on the conception of Slavic studies in the 1990s. These debates form a part of the delineation of the literary field in the political changes in Czech culture. In these occasional texts, we can clearly see Svatoň uniquely consistent thought in the face of the discontinuities of our history

 KEYWORDS (en)

Vladimír Svatoň — polemics — literary field — Slavic studies

 KLÍČOVÁ SLOVA (cs)

Vladimír Svatoň — polemiky — literární pole — slavistika

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366729.2020.2.6

 REFERENCES

SOURCES

Svatoň, Vladimír. „Tvardovskij dnes“. Literární noviny 10, 16. prosince 1961, č. 50, s. 5.

Drozda, Miroslav. „Tvardovskij dnešní“. Literární noviny 11, 13. ledna 1962, č. 2, s. 3.

Hanzlík, Josef. „Poezie včerejší, poezie dnešní?“ Literární noviny 11, 20. ledna 1962, č. 3, s. 5.

Rybák, Josef. „Jen poezie velkých myšlenek“. Literární noviny 11, 17. února 1962, č. 7, s. 4–5.

Honzík, Jiří. „O Alexandru Tvardovském, avšak nejenom o něm“. Plamen, 1962, č. 5, s. 109–112.

Svatoň, Vladimír. „Slované a slavistika“. Literární noviny 1, 11. října 1990 (a), č. 28, s. 4.

Benešová, Libuše (lb). „Slované… (LtN č. 28)“. Literární noviny 1, 8. listopadu 1990, č. 32, s. 5.

Sokolová, Františka. „Ad: Vladimír Svatoň. Slovanstvo, slavistika, věda a sláva“. Literární noviny 1, 15. listopadu 1990, č. 33, s. 5.

Svatoň, Vladimír. „Ad: Františka Sokolová (LtN č. 30)“ (sic). Literární noviny 1, 13. prosince 1990 (b), č. 37, s. 5.

LITERATURE

Aragon, Louis. „Ce roman que je tiens pour une œuvre majeure“. In Kundera, Milan. La Plaisanterie. Paris : Gallimard, 1968. Též dostupné z: .

Bachtin, M. M. Formální metoda v literární vědě. Přel. Jiří Honzík. Uspořádal a doslov napsal Vladimír Svatoň. Poznámkami a rejstříkem opatřil Jiří Franěk. Praha : Lidové nakladatelství, edice Kmen, 1980.

Černý, Marcel. „O slavistice, slovanství a slovanských literaturách: Několik reflexí V. Svatoně na dané téma“. Svět literatury 29, 2019, č. 60, s. 158–168.

Mukařovský, Jan. „O strukturalismu“. Studie z estetiky. Praha : Odeon, 1966, s. 109–116.

Svatoň, Vladimír. „Slovanská myšlenka a ruské slavjanofilství: Několik poznámek o dávné otázce“. In Václav Veber (ed.). K úloze Slovanů v historii a současnosti. Praha : Společnostpřátel národů východu, 1998.

Svatoň, Vladimír. „Kam pluje slavistický koráb z flotily FF UK?“. (Diskusní příspěvek). Navýchod 3, 2003, č. 5, s. 22.

Svatoň, Vladimír. „Těžké loučení s minulostí“. Host 20, 2004, č. 4, s. 58–60.

Svatoň, Vladimír. „Na cestě k moderní slavistice“. Slavia 79, 2010 (a), č. 2, s. 230–235.

Svatoň, Vladimír. „Slavistika v letech přelomu“. Slavia 79, 2010 (b), č. 3–4, s. 396–401.

Svatoň, Vladimír. „Slovo úvodem“. In Prolínání slovanských prostředí. Ed. M. Černý, K. Kedron a M. Příhoda. Červený Kostelec — Praha : Pavel Mervart — Filozofická fakulta UK, 2012, s. 9–13.

Svatoň, Vladimír. Na cestě evropským literárním polem. Praha : Filozofická fakulta UK, 2017.

Úvod > 2020.2.6