2020.2.7

SVĚT LITERATURY 2020 (XXX) 62

Vladimír Svatoň: literatura prizmatem binárních opozic

VLADIMÍR SVATOŇ: LITERATURE THROUGH THE PRISM OF BINARY OPPOSITES

Jiří Pelán

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

The author analyzes Svatoň’s reflection of literature, paying attention to the dialectic of a potential dual approach to literary facts being so constantly offered in his books and articles. This examination of interpretative options is not performed directly either as the Socratian quest for the only truth, or as the Hegelian transposition of binary opposites into triads, wherein the third member abolishes the original antagonism. The opposites under scrutiny — factual description and context, irony and hermeneutics, work and genre, monologue and dialogue, linearity and cyclicity etc. — are expounded by Svatoň as anthropologically conditioned vantage points.

 KEYWORDS (en)

V. Svatoň — György Lukács — Michail M. Bachtin — Alexandr N. Veselovskij — Alexandr A. Potebňa — literary criticism — hermeneutics — novel

 KLÍČOVÁ SLOVA (cs)

Vladimír Svatoň — György Lukács — Michail M. Bachtin — Alexandr N. Veselovskij — Alexandr A. Potebňa — literární teorie — hermeneutika — román

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366729.2020.2.7

 REFERENCES

Hrbata, Zdeněk. „K hlubinným souvislostem: In memoriam Vladimíra Svatoně“. Svět literatury XXIX, 2019, č. 60, s. 154–157.

Svatoň, Vladimír. „Dvojí koncepce klasického románu: Bachtin a Lukács“. In týž. Epické zdroje románu. Praha : ÚČSL AV ČR, 1993a, s. 41–52.

Svatoň, Vladimír. „Historická poetika a její předpoklady“. In týž. Epické zdroje románu. Praha : ÚČSL AV ČR, 1993b, s. 7–22.

Svatoň, Vladimír. „Dědictví Paula Tieghema a dnešní komparatistika“. In týž. Z druhého břehu. Praha : Torst, 2002a, s. 88–93.

Svatoň, Vladimír. „Ironie a hermeneutika — dvě metody interpretace“. In týž. Z druhého břehu. Praha : Torst, 2002b, s. 13–20.

Svatoň, Vladimír. „Text a předpoklady textu“. In týž. Z druhého břehu. Praha : Torst, 2002c, s. 21–24.

Svatoň, Vladimír. Proměny dávných příběhů. Pardubice : Marie Mlejnková, 2004.

Svatoň, Vladimír. „Literatura v čase, čas v literatuře“. In týž. Román v souvislostech času. Praha : Malvern, 2009, s. 91–102.

Svatoň, Vladimír. „Román a mýty nového věku: tři variace faustovského mýtu“. In týž. Na cestě evropským literárním polem. Praha : Univerzita Karlova, 2017.

Úvod > 2020.2.7