2020.2.9

SVĚT LITERATURY 2020 (XXX) 62

Poznámky k vývojové dynamice moderního románu od velkých příběhů cizoložnic k Mannově Čarovné hoře

ADDICTED TO LOVE NOTES ON THE INNER DYNAMISM OF THE MODERN NOVEL GENRE FROM THE GREAT STORIES OF ADULTERESSES TO THOMAS MANN’S THE MAGIC MOUNTAIN

Eva Blinková Pelánová

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

The present paper deals with the inner dynamism within the order of the fictional world, focusing on the tranformation of realistic writing (Flaubert, Tolstoy, Fontane) towards modernism. The displayed dynamism is exemplified on Thomas Mann’s The Magic Mountain taking into account the issue of autobiography and author’s essays (the Bildungsroman genre and the European realistic tradition).

 KEYWORDS (en)

Realism — modernism — causal development — leitmotif — autobiography — Thomas Mann — The Magic Mountain — Leo Tolstoy — Gustave Flaubert — Theodor Fontane

 KLÍČOVÁ SLOVA (cs)

Realismus — modernismus — lineárně-kauzální výstavba — leitmotiv — autobiografičnost — Thomas Mann — Čarovná hora — Lev Nikolajevič Tolstoj — Gustave Flaubert — Theodor Fontane

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366729.2020.2.9

 REFERENCES

Baudelaire, Charles. Úvahy o některých současnících. Přel. Jan Vladislav. Praha : Odeon, 1968.

Blinková Pelánová, Eva. Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval. Praha : Filozofická fakulta, 2014.

Broch, Hermann. Román — mýtus — kýč: Eseje. Přel. Naděžda Macurová. Praha : Dauphin, 2009.

Flaubert, Gustave. Paní Bovaryová. Přel. Miloslav Jirda. Praha : Odeon, 1966.

Flaubert, Gustave. Correspondance II. Paris : Gallimard, 1980.

Fontane, Theodor. Effi Briestová. Přel. Josef Menzel. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění : 1954.

Hofmannsthal, Hugo von. Lucidor. Přel. Aloys Skoumal. Praha : Odeon, 1981.

Jacobs, Jürgen — Krause, Markus. Der deutsche Bildungsroman: Gattungsgeschichte vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. München : Beck, 1989.

Hrdina, Martin. Mezi ideálem a nahou pravdou: Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891. Praha : Academia, 2015.

Kurzke, Hermann. Thomas Mann: Epoche — Werk — Wirkung. München : Beck, 1991. Kurzke, Hermann. Thomas Mann: das Leben als Kunstwerk. München : Beck, 2000.

Mann, Thomas. Betrachtungen eines Unpolitischen. In týž. Politische Schriften und Reden. Frankfurt am Main : Fischer, 1968.

Mann, Thomas. Čarovná hora. Přel. Vratislav iljí Slezák. Praha : Mladá fronta, 2016.

Mann, Thomas. Essays. Band 2, Für das neue Deutschland, 1919–1925. Frankfurt am Main : Fischer, 1993.

Mann, Thomas. Lotta ve Výmaru. Přel. Anna Siebenscheinová. Praha : Odeon, 1982.
Mann, Thomas. O sobě. Přel. Milan Váňa. Praha : Academia, 2013.

Mann, Thomas. Reden und Aufsätze, sv. 9. Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1990.

Mann, Thomas. Zeit und Werk. Berlin : Aufbau, 1956.

Mann, Thomas. Zpověď hochštaplera Felixe Krulla. Přel. Anna Siebenscheinová. Praha : Odeon, 1979.

Svatoň, Vladimír. Proměny dávných příběhů: O poetice ruské prózy. Praha : Filozofická fakulta, 2004.

Tolstoj, Lev Nikolajevič. Anna Kareninová. Přel. Taťjana Hašková. Praha : Mladá fronta, 1964.

Úvod > 2020.2.9