2022.2.6

SVĚT LITERATURY 2022 (XXXII) 66

Ekokritika a fáze uvědomění v české literatuře

ECOCRITICISM AND THE PHASES OF AWARENESS IN CZECH LITERATURE

Josef Hrdlička

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

Ecocriticism represents a trend of thought that has been gaining ground in the Czech academic milieu, and thinking about it raises a number of questions at the moment: whether there are any local analogues of ecocriticism, whether it makes sense to transfer the theory to the local context, and what the impact of such transfer could be. The main part of the article is devoted to the different phases of ecological consciousness in Czech literature and illustrates three of them with examples: the Romantic (Mácha, Erben, Furch), the early 20th century (Deml, Neumann) and the 1980s (Páral, Juliš). The conclusion of the article focuses on the question of the awareness of the state in these different phases and its inevitable incompleteness.

 KEYWORDS (en)

Ecocriticism — Czech literature — Karel Hynek Mácha — Karel Jaromír Erben — Vincenc Furch — Jakub Deml — Stanislav K. Neumann — Vladimír Páral — Emil Juliš — awareness

 KLÍČOVÁ SLOVA (cs)

Ekokritika — česká literatura — Karel Hynek Mácha — Karel Jaromír Erben — Vincenc Furch — Jakub Deml — Stanislav K. Neumann — Vladimír Páral — Emil Juliš — uvědomění

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366729.2022.2.6

 REFERENCES

Bate, Jonathan. Romantic Ecology: Wordsworth and the Environmental Tradition. London — New York: Routledge, 1991.

Buell, Lawrence. The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture. Cambridge, Massachusetts — London: The Belknap Press, 1995.

Buell, Lawrence. The Future of Environmental Criticism. Malden — Oxford — Carlton: Blackwell, 2005. Clark, Timothy. The Value of Ecocriticism. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

Červenka, Miroslav. „Kniha lesů, vod a strání“. In: Miroslav Červenka a kol. Slovník básnických knih. Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 96–98.

Člověk a příroda v novodobé české kultuře. Praha: Národní galerie, 1989.

Dadejík, Ondřej. „Centrum a periferie: O estetické zkušenosti obyčejných míst“. In Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Eds. Jan Malura, Martin Tomášek. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016, s. 21–40.

Dejmalová, Kateřina — Peterka, Josef. Ekologická čítanka. Praha: Fortuna, 2001.

Deml, Jakub. Miriam — Moji přátelé. Praha: Odeon, 1990.

Erben, Karel Jaromír. Básně a překlady. Praha: Melantrich, 1948.

Faktorová, Veronika. Mezi poznáním a imaginací: Podoby obrozenského cestopisu. Praha: ARSCI, 2012. Furch, Vincenc. Plná luna. Brno: Blok, 1974.

Grün, Anastasius. „Cincinnatus 2.“ In Týž. Gesammelte Werke, Band 3, Berlin 1907, s. 80–84, [online]. [cit. 2. 5. 2022]. Dostupné z http://www.zeno.org/ nid/20004963253.

Hiltner, Ken (ed.). Ecocriticism: The Essential Reader. London — New York: Routledge, 2015.

Hrabáková, Jaroslava — Stejskalová, Anna. Prostor života: Ekologická čítanka. Praha: SPN, 1989.
Hrdlička, Josef. „Město a hranice semiózy v Hrabalových Svatbách v domě“. Slovenská literatúra, 68, 2021, č. 3, s. 348–356.

Hrubeš, Jan. Ekologické proudy v Československu. Univerzita Karlova, disertační práce, 2016.

Jankovič, Milan. „Dění smyslu jako teoretický a interpretační problém“. In Miroslav Červenka et al. Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005, s. 821–964.

Juliš, Emil. Blížíme se ohni. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1988. Klein, Amelia. „The Poetics of Susceptibility: Wordsworth and Ecological Thought“. Studies in Romanticism, 58, 2019, č. 1, s. 105–128.

Kolmačka, Pavel. Život lidí, zvířat, rostlin, včel. Praha: Triáda, 2018.

Kopecký, Petr. „Rašení a zrání na poli ekokritiky“. Aluze, 8, 2004, č. 2–3, s. 279–282.

Kopecký, Petr. The California Crucible: Literary Harbingers of Deep Ecology. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007.

Kopecký, Petr. Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí. Brno: Host, 2012.

Latour, Bruno. „Agency at the Time of the Anthropocene“. New Literary History, 45, č. 1, 2014, s. 1–18.

Librová, Hana. Láska ke krajině? Brno: Blok, 1988.

Loužil, Jaromír. „Motiv ‚spánku‘ u K. H. Máchy“. Česká literatura, 35, 1987, č. 2, s. 159–186.

Mácha, Karel Hynek. Básně a dramatické zlomky. Praha: SNKLHU, 1959. Marland, Pippa. „Ecocriticism“. Literature Compass, 2013, č. 10–11, s. 846–868.

Med, Jaroslav. „Moji přátelé“. In Miroslav Červenka a kol. Slovník básnických knih. Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 159–161.

Milota, Karel — Hodrová, Daniela. „Od Nové země k Zóně (Nad dvěma díly Emila Juliše z let 1970 a 1982)“. In Karel Milota. Vzorec řeči. Praha: Torst, 2016, s. 329–342.

Morton, Timothy. Ecology without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics. Cambridge: Harvard University Press, 2007.

Neumann, Stanislav K. Kniha lesů, vod a strání. Praha: Odeon, 1972.

Otruba, Mojmír. „‚Zrod novodobého člověka‘ v obrozenské literatuře let třicátých (K problematice českého romantismu předbřeznového)“. Česká literatura, 6, 1958, č. 1, s. 413–447.

Páral, Vladimír. Válka s mnohozvířetem. Praha: Československý spisovatel, 1983.

Peterka, Josef. „Přírodní lyrika“. In Mocná, Dagmar, Josef Peterka a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004, s. 538–547.

Rozsypal, Josef. „Dvojí ponětí o přírodě“. Květy, 3, 1836, č. 5, s. 17–18. Schaumann, Caroline — Sullivan, Heather I. (eds.). German Ecocriticism in the Anthropocene: New York: Palgrave Macmillan, 2017. Slovic, Scott — Rangarajan, Swarnalatha — Sarveswaran, Vidya. „Introduction“. In Routledge Handbook of Ecocriticism and Environmental Communication. Eds. Scott Slovic, Swarnalatha Rangarajan, Vidya Sarveswaran. London — New York: Routledge, 2019.

Staněk, Libor. „Bohatství lesů rozvezou, vody vysuší a hory srovnají“. Host, 36, 2020, č. 5, s. 40–47.

Šindelář, Dušan (ed.). Věčná příroda: Úvahy světových autorů o smyslu přírody v lidském životě. Praha: Albatros, 1984.

Šlejhar, Josef K. Dojmy z přírody a společnosti. Co život opomíjí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.

Šmajs, Josef (ed.). Aby Země nebyla jen hrobem: Literatura, kultura, příroda. Praha: Obec spisovatelů, 2011.

Tomášek, Martin. „Industriální motivy v české literatuře 19. století“. In: Příroda vs. industriál: Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Eds. Jan Malura, Martin Tomášek. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016a, s. 85–102.

Tomášek, Martin. Krajiny tvořené slovy: K topologii české literatury devatenáctého století. Praha — Ostrava: Dokořán — Ostravská univerzita, 2016b.

Vaněk, Miroslav. Nedalo se tady dýchat: Ekologie v českých zemích v letech 1968 až 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakl. Maxdorf, 1996.

Vodička, Stanislav. Tam, kde usínají motýlové. Praha: Vyšehrad, 1978.

Úvod > 2022.2.6