2022.2.7

SVĚT LITERATURY 2022 (XXXII) 66

„Přijde mi, že to je někoho cizího“: Paměť a vzpomínání v románu Dmitrije Prigova Žijte v Moskvě

“IT SEEMS TO BE SOMEONE ELSE’S”: MEMORY AND REMEMBERING IN DMITRIJ PRIGOV’S NOVEL LIVE IN MOSCOW

Jakub Kapičiak

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

The article analyzes the novel “Živite v Moskve” (2000) by the conceptual writer and artist Dmitrij Prigov (1940–2007). The main aim of the paper is to find out how the author approaches the issue of memory and remembering. The article shows that the novel does not attempt to reconstruct the factual past events. It uses memory as an instrument for the production of fictional events which are based on the narrative and discursive schemata embedded in the narrator’s conscience. Therefore, the act of remembering can be seen as platonic anamnesis (recollection). It means that the narrator recollects the schemata, however, the latter do not exist as “pure” forms, but they are graspable only in the form of a very concrete literary realization.

 KEYWORDS (en)

Anamnesis — imagination — memory — Moscow conceptualism — Prigov — schemata

 KLÍČOVÁ SLOVA (cs)

Anamnésis — imaginace — moskevský konceptualismus — paměť — Prigov — schémata

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366729.2022.2.7

 SOURCES

BBalabanova, Irina. Govorit Dmitrij Aleksandrovič. Moskva: OGI, 2001.

Gandlevskij, Sergej. „Vernutʼ javi ubeditelʼnostʼ“. Voprosy literatury, 1999, č. 1, s. 13–15.

Monastyrskij, Andrej (ed.). Slovarʼ terminov moskovskoj konceptualʼnoj školy. Moskva: Ad Marginem, 1999.

Platón. Euthydémos — Menón. Přel. František Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2000.

Platón. Faidón. Přel. František Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2005.

Prigov, Dmitrij. „Žijte v Moskvě“. In týž. Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem: Výbor z díla. Přel. Linda Lenz. Praha: Národní knihovna České republiky — Slovanská knihovna, 2017, s. 168–187.

Prigov, Dmitrij Aleksandrovič. Katja kitajskaja. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije, 2007.

Prigov, Dmitrij Aleksandrovič. Moskva: Virši na každyj deň. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije, 2016.

Prigov, Dmitrij Aleksandrovič. Živite v Moskve: Rukopisʼ na pravach romana. Druhé vydání. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije, 2009.

Prigov, Dmitrij Aleksandrovič — Èpštejn, Michail. „Popytka ne bytʼ identificirovannym“. In Nekonanočeskij klassik: Dmitrij Aleksandrovič Prigov (1940–2007). Sbornik statej i materialov. Eds. Jevgenij Dobrenko — Ilʼja Kukulin — Mark Lipoveckij — Marija Majofis. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije, 2010, s. 52–71.

Prigov, Dmitrij Aleksandrovič — Jachontova, Alena. „Otchody dejatelʼnosti centralʼnogo fantoma“. In Nekonanočeskij klassik: Dmitrij Aleksandrovič Prigov (1940–2007). Sbornik statej i materialov. Eds. Jevgenij Dobrenko — Ilʼja Kukulin — Mark Lipoveckij — Marija Majofis. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije, 2010, s. 72–78.

Prigov, Dmitrij Aleksandrovič — Šapoval, Sergej. Portretnaja galereja D. A. P. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije, 2003. Rešetnikov, Kirill. „Ja živu v ješče ne suščestvujuščem vremeni“. Peoples.ru, 11. listopadu 2005. [online]. [cit. 30. 7. 2021]. Dostupné z https://www.peoples.ru/art/ literature/poetry/contemporary/prigov/ interview1.html.

Salʼnikov, Vladimir — Prigov, Dmitrij Aleksandrovič. „Mercanije meždu telom i slovom“. Russkij žurnal, 6. dubna 1998. [online]. [cit. 1. 9. 2021]. Dostupné z http:// old.russ.ru/journal/inie/98-04-06/salnik. htm.

Sorokin, Vladimir. Goluboje salo. 1999. srkn.ru. [online]. [cit. 6. 9. 2021]. Dostupné z https:// srkn.ru/texts/salo_part1.shtml.

 REFERENCES

Arns, Inke — Sasse, Sylvia. „Subversive Affirmation: On Mimesis as Strategy of Resistance“. In East Art Map: Contemporary Art and Eastern Europe. Ed. IRWIN. London: Afterall Book, 2006, s. 444–455.

Benčić, Živa. „Pamjatʼ meždu faktom i mifom (,Živite v Moskve‘ D.A. Prigova)“. In Dokument i „dokumentalʼnostʼ“ v slavjanskich kulʼturach: Meždu podlinnym i mnimym. Ed. N. M. Kurennaja. Moskva: Institut slavjanovedenija RAN, 2018, s. 306–326.

Derrida, Jacques. „Signatura událost kontext“. In týž. Texty k dekonstrukci: Práce z let 1967–1972. Přel. Miroslav Petříček. Bratislava: Archa, 1993, s. 277–306.

Dobrenko, Jevgenij — Kukulin, Ilʼja — Lipoveckij, Mark (eds.). Nekonanočeskij klassik: Dmitrij Aleksandrovič Prigov (1940–2007). Sbornik statej i materialov. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije, 2010.

Dworkin, Craig. „The Fate of Echo“. In Against Expression: An Anthology of Concetpual Writing. Eds. Craig Dworkin — Kenneth Goldsmith. Evanston: Northwestern University Press, 2011, s. xxiii–liv.

Emmott, Catherine — Alexander, Marc. „Schemata“. In the living handbook of narratology. Eds. Peter Hühn et al. Hamburg: Hamburg University. Publikováno 22. ledna 2011, upraveno 22. dubna 2014. [online]. [cit. 31. 08. 2021]. Dostupné z https://www. lhn.uni-hamburg.de/node/33.html.

Erll, Astrid. „Narratology and Cultural Memory Studies“. In Narratology in the Age of CrossDisciplinary Narrative Research. Eds. Sandra Heinen — Roy Sommer. New York — Berlin: Walter de Gruyter, 2009, s. 212–227.

Galijeva, Žanna (ed.). Prigov i konceptualizm. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije, 2014. Gronemann, Claudia. „Autofiction“. In Handbook of Autobiography/Autofiction. Ed. Martina Wagner-Egelhaaf. Berlin — Boston: De Gruyter, 2019, s. 241–246.

Groys, Boris. „Gesamtkunstwerk Stalin: Rozpolcená kultura v Sovětském svazu“. In týž. Gesamtkunstwerk Stalin: Rozpolcená kultura v Sovětském svazu. Komunistické postskriptum. Přel. Martin Ritter. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2010, s. 23–124.

Chudý, Tomáš. „,Médium‘: Koncept, dějiny“. In Richard Müller, Tomáš Chudý a kol. Za obrysy média: Literatura a medialita. Praha: Ústav české literatury — Karolinum, 2020, s. 31–58.

Jampolʼskij, Michail. Prigov: Očerki chudožestvennogo nominalizma. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije, 2016.

Janecek, Gerald (ed.). Staging the Image: Dmitry Prigov as Writer and Artist. Bloomington: Slavica Publishers, 2018. Jegorova, Olʼga Gennadʼjevna — Romanovskaja, Olʼga Jevgevnʼjevna — Borovskaja, Anna Aleksandrovna. „Avtobiografičeskaja proza L. Rubinštejna i D. Prigova: Narratologičeskij aspekt“. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvističeskogo universiteta. Gumanitarnyje nauki, 833, 2020, č. 4, s. 174–184.

Kohl, Philipp. „Autobiography as Zoegraphy: Dmitrii A. Prigov’s Zhivite v Moskve“. Autobiografija, 2014, č. 3, s. 171–183. Kohl, Philipp. Autobiographie und Zoegraphie — Dmitrij A. Prigovs späte Romane. Berlin — Boston: De Gruyter, 2018.

Kukulin, Ilʼja. „Javlenije russkogo moderna sovremennomu literatoru: Četyre romana D.A. Prigova“. In Nekonanočeskij klassik: Dmitrij Aleksandrovič Prigov (1940–2007). Sbornik statej i materialov. Eds. Jevgenij Dobrenko — Ilʼja Kukulin — Mark Lipoveckij — Marija Majofis. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije, 2010, s. 566–611.

Lejeune, Philippe. On Autobiography. Transl. Katherine Leary. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989.

Lipoveckij, Mark — Kukulin, Ilʼja. Partizanskij logos: Projekt Dmitrija Aleksandroviča Prigova. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije, 2021.

Lipovetsky, Mark. „,Ne poddadimsja čuvstvu jestestvennosti vsego proischodjaščego!‘ (,Novaja iskrennosť‘ v ,Obraščenijach k graždanam‘ D.A. Prigova)“. In Words, Bodies, Memory. A Festschrift in honor of Irina Sandomirskaja. Eds. Lars Kleberg — Tora Lane — Marcia Sá Cavalcante Schuback. Stockholm: Södertörn University, 2019, s. 158–189.

Lipovetsky, Mark. „Postmodernist novel“. In Russian Literature since 1991. Eds. Evgeny Dobrenko — Mark Lipovetsky. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, s. 145–166.

Neumann, Birgit — Nünning, Ansgar. „Metanarration and Metafiction“. In the living handbook of narratology. Eds. Peter Hühn et al. Hamburg: Hamburg University. Publikováno 3. prosince 2012, upraveno 24. ledna 2014. [online]. [cit. 30. 07. 2021]. Dostupné z https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/50. html#.

Obermayr, Brigitte — Witte, Georg. „Roman iz stichov: ,Živite v Moskve‘ i chudožestvennyj projekt D.A. Prigova“. In: Dmitrij Aleksandrovič Prigov. Moskva: Virši na každyj deň. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenie, 2016, s. 10–37.

Romanovskaja, Olʼga Jevgevnʼjevna. „Opyt postmodernistskoj avtobiografiji: Dmitrij Prigov ,Tvar‘ nepodsudnaja‘“. Gumanitarnyje issledovanija, 68, 2018, 4, s. 78–85.

Rutten, Ellen. Sincerity After Communism: A Cultural History. New Haven — London: Yale University Press, 2017. Saunders. Max. „Life-Writing, Cultural Memory, and Literary Studies“. In Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. Eds. Astrid Erll — Ansgar Nünning. Berlin — New York: Walter de Gruyter, 2008, s. 321–331.

Soukupová, Klára. „Autobiografie: Žánr a jeho hranice“. Česká literatura, 61, 2015, č. 1, s. 49–72.

Szilard, Lena. „Byt i sobytije bytija: ,Renat i Drakon‘ D.A. Prigova. In Prigov i konceptualizm. Ed. Žanna Galijeva. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije, 2014, s. 187–226.

Tlustý, Jan. „O nespolehlivosti vzpomínek: Případ autofikční trilogie J. M. Coetzeeho“. World Literature Studies, 5, 2013, č. 1, s. 105–116.

Yatesová, Frances. Umění paměti. Přel. Tomáš Kramár — Martin Žemla — Pavel Černovský. Praha: Malvern, 2015.

Úvod > 2022.2.7