2022.2.8

SVĚT LITERATURY 2022 (XXXII) 66

Pravoslavná „Óda na radost“

“ODE TO JOY” IN RUSSIAN ORTHODOX GUISE

Stanislav Rubáš

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

Drawing on the extensive research on the life and thought of the German poet Friedrich Schiller (1759–1805), most prominently by his biographers Gotthold Deile and Aleksandr Ivanovich Kirpichnikov, the paper outlines the genesis of Schiller’s “Ode to Joy,” a 1785 Masonic festive song, which has become an iconic poem of the European Enlightenment. Consequently, the author compares Schiller’s source text with its renowned 1823 translation by the Russian poet Fyodor Ivanovich Tyutchev (1803–1873). Schiller’s poem, filled with blatantly sacrilegious or, at least, unorthodox Masonic undertones, was transformed by Tyutchev into a Russian Orthodox choral, providing the translation studies scholar a unique opportunity to expound on one of the most typical imprints of Russian spirituality in the history of translation and interpretation.

 KEYWORDS (en)

Friedrich Schiller — Fyodor Ivanovich Tyutchev — Russian Orthodox spirituality — translation history

 KLÍČOVÁ SLOVA (cs)

Friedrich Schiller — Fjodor Ivanovič Ťutčev — ruská pravoslavná spiritualita — dějiny překladu

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366729.2022.2.8

 REFERENCES

Auswahl von Freymäurerliedern. Frankfurt an der Oder: nakladatel neuveden, 1781.

Baer, Brian James — Olshanskaya, Natalia. „Introduction“. In Russian Writers on Translation. Eds. Brian James Baer, Natalia Olshanskaya. Manchester: St. Jerome Publishing, 2013, s. iii–xiv.

Berďajev, Nikolaj Alexandrovič. Ruská idea. Přel. V. Jůzová, K. Marková, H. Nykl, M. Olšovský, J. Šedivý, K. Vosmíková, F. Zachoval. Praha: OIKOYMENH, 2003.

Cooper, Robert L. D. Cracking the Freemason’s Code: The Truth about Solomon’s Key and the Brotherhood. London — Sydney — Auckland — Johannesburg: Rider, 2006.

Deile, Gotthold. Freimaurerlieder als Quellen zu Schillers Lied „An die Freude“. Leipzig: Verlag von Adolf Weigel, 1907.

France, Anna Kay. Boris Pasternak’s Translations of Shakespeare. Berkeley: University of California, 1978.

Homér. Odysseia. Přel. Vladimír Šrámek. Praha: Plzákovo nakladatelství, 1945.

Hugo, Victor. Beru si slovo. Přel. Kamil Bednář. Praha: Odeon, 1985.

Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. Přel. František X. Halas a Dagmar Halasová. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009.

Kirpičnikov, Aleksandr Ivanovič. „Šiller i jego proizveděnija“. In Sobranije sočiněnij Šillera v perevodach russkich pisatělej, Tom 1. Ed. Semjon Afanasjevič Vengerov. SanktPetěrburg: Brokgauz-Jefron, 1901, s. 1–74.

Kubín, Václav. „Schillerova neukončená pře“. In Schiller, Friedrich. Óda na radost. Praha: Československý spisovatel, 1980a, s. 9–23.

Kubín, Václav. „Schillerův život a dílo v datech“. In Schiller, Friedrich. Óda na radost. Praha: Československý spisovatel, 1980b, s. 105–126.

Levý, Jiří. „O překládání Máchova Máje“. In Týž. Bude literární věda exaktní vědou?. Praha: Československý spisovatel, 1971, s. 158–167.

Mackey, Albert G. An Encyclopaedia of Freemasonry and its Kindred Sciences, Vol. 1. New York — London: The Masonic History Company, 1914.

Mackey, Albert G. An Encyclopaedia of Freemasonry and its Kindred Sciences, Vol. 2. New York — London: The Masonic History Company, 1916.

Nový zákon s výkladovými poznámkami. Český ekumenický překlad. Praha: Evangelické nakladatelství, 1991.

Otáhal, Milan — Pithart, Petr — Příhoda, Petr. Češi v dějinách nové doby: 1848–1939. Beroun: Machart, 2020.

Parsons, James. „‘Deine Zauber binden wieder’: Beethoven, Schiller, and the Joyous Reconciliation of Opposites“. Beethoven Forum, 2002, č. 9, s. 1–53.

Rolland, Romain. Beethoven III: Velká tvůrčí období — Nedokončená katedrála — Devátá symfonie. Přel. Josef Balcar. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.

Rubáš, Stanislav. „In the Image of Their Muse: The Pinnacle of Czech Poetry with a Western and Eastern Touch“. AUC Philologica 2/2011: Translatologica Pragensia VIII, 2012, s. 167–187.

Schiller, Friedrich. Schillers Werke: Nationalausgabe, Erster Band, Gedichte in der Reihenfolge ihres Erscheinens 1776–1799. Eds. Julius Petersen, Friedrich Beißner. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1943.

Schiller, Friedrich. Nevěsta mesinská — Vilém Tell — Dimitrij; Poezie. Přel. Jiří Hájek. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1963.

Schiller, Friedrich. Valdštejn — Marie Stuartovna — Panna Orleánská. Přel. Valter Feldstein a Vladimír Šrámek. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958.

Schiller, Friedrich. Schillers Werke: Nationalausgabe, Zweiter Band, Teil 1, Gedichte in der Reihenfolge ihres Erscheinens 1799–1805 — der geplanten Ausgabe letzter Hand (Prachtausgabe) — aus dem Nachlaß (Text). Ed. Norbert Oellers. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1983.

Tjutčev, Fjodor Ivanovič. Polnoje sobranije sočiněnij i pisem: V 6 tomach, Tom 1. Мoskva: Izdatělskij centr „Klassika“, 2002.

Tjutčev, Fjodor Ivanovič. Polnoje sobranije sočiněnij i pisem: V 6 tomach, Tom 2. Мoskva: Izdatělskij centr „Klassika“, 2003a.

Tjutčev, Fjodor Ivanovič. Polnoje sobranije sočiněnij i pisem: V 6 tomach, Tom 3. Мoskva: Izdatělskij centr „Klassika“, 2003b.

Vengerov, Semjon Afanasjevič (ed.). Sobranije sočiněnij Šillera v perevodach russkich pisatělej, Tom 1. Sankt-Petěrburg: Brokgauz-Jefron, 1901.

Vergilius. Aeneis. Přel. Otmar Vaňorný. Praha: Jan Laichter, 1933.

Úvod > 2022.2.8