2020 (XXX) 61

Issued: 07 / 2020
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6729
232 pages
Studie
Biblický metatext v ukrajinské modernistické próze (Ivan Bahrjanyj, Ihor Kosteckyj)
Radana Merzová, p. 9-16
Manipulácia slovami Textová a autorská performativita Ivana Vyrypajeva
Romana Štorková Maliti, p. 17-32
Interpretace narativní fikce: kolik světů je zapotřebí?
Petr Koťátko, p. 33-48
Kde je Vôľa, tam je Cesta: filozofická metafora v Švantnerovom Živote bez konca
Jana Kuzmíková, p. 49-63
Dvojí pohled na Portrét pěkné Andalusanky
Jiří Holub, p. 64-76
Politické myšlení Alberta Camuse v kontextu motivu lidské přirozenosti
Michal Müller, p. 77-93
Gesto a nezáměrnost „Sester Vaneových“ (1951)
Richard Müller, p. 94-105
Historie a frankofonní literatura
Depestre a Chamoiseau vyprávějí „frankofonní“ dějiny z kreolského pohledu
Milena Fučíková, p. 109-123
(Auto)cenzura tří angažovaných kamerunských romanopisců: Ferdinand Oyono, Mongo Beti a Patrice Nganang
Vojtěch Šarše, p. 124-138
Hledání zbytků historické paměti v afropských identitách v díle Léonory Miano
Petr Vurm, p. 139-147
L’Histoire vue de « l’Autre côté » dans les récits d’Amin Maalouf
Soukaina Elmoudden, p. 148-157
Tradice a modernita v čínské literatuře
Smutek v Chang’anu, nebo Xinjingu? Jue Qingova historická povídka z roku 1942
Martin Blahota, p. 161-175
Esejistika na rozcestí: Spor o pojetí eseje xiaopinwen v Číně třicátých let 20. století
Dušan Andrš, p. 176-187
Návrat k tradícii? „Neoklasicizmus“ v čínskej poézii osemdesiatych rokov 20. storočia
Marína Tkáčová, p. 188-203
Dokumenty
Za Josefem Čermákem
Jiří Pelán, p. 207-211
Recenze
Nový překlad RKZ do angličtiny
Dalibor Dobiáš, p. 215-217
Pozvánka do světa toskánské komicko-realistické poezie 13.–15. století
Jan Herůfek, p. 218-219
Intelektuálové na cestě do utopie
Anna Ivanova, p. 220-223
Jedinečný slovník literárnovedného štrukturalizmu
Zuzana Malinovská, p. 224-225
Světový velikán z předměstí západní kultury
Daniel Nemrava, p. 226-228
Zdařilé uvedení k trubadúrskému zpěvníku R
Josef Prokop, p. 229-231
Úvod > Vydání > 2020 (XXX) 61