2016 (XXVI) 53

Vydáno: 04 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6729
Heterocosmica II a narativní aspekty fikčních světů
Na okraj Heterocosmica II
(Lubomír Doležel), p.  9-12
Fikční světy české postmoderní prózy
(Bohumil Fořt), p. 13-18
Lubomír Doležel o postmoderně: Sebeodhalení a protimluvy jako tahy v narativní hře
(Petr Koťátko), p. 19-26
O narativní explanaci v osmi tezích: nástin problému
(Ondřej Sládek), p. 27-37
Teorie fikčních světů a genologie
(Pavel Šidák), p. 38-46
O vývojových tendencích v novočeském vyprávění: Několik poznámek
(Jiří Koten), p. 47-52
Lubomír Doležel o románu Podobojí
(Daniela Hodrová), p. 53-55
Kunderovy romány psané ve Francii
(Aleš Haman), p. 56-61
K ontologii fikčních světů
Za hranice fikčního světa: od ozvláštnění k estetické zkušenosti
(David Skalický), p. 65-82
Maxwellův démon: Účelnost pojmu „fikční svět“ z hlediska neopragmatické literární vědy
(Vladimír Papoušek), p. 83-92
Fikční jména, fikční entity a role předstírání: chvála abstinence
(Petr Koťátko), p. 93-101
Pragmatismus Johna Deweyho a literární teorie Wolfganga Isera
(Martin Kaplický), p. 102-112
Otázka identity v ruské a v ukrajinské kultuře
Dvojí inspirace ruské identity na počátku 20. století
(Vladimír Svatoň), p. 115-124
Politikum a privatum: O podobách ruskej dokumentárnej drámy
(Romana Štorková Maliti), p. 125-132
Současná ukrajinská literatura ve světle postkoloniálního přístupu: Serhij Žadan a Stepan Procjuk
(Radana Merzová), p. 133-142
Recenze
Rusko a náboženství
(Dušan Lužný), p. 145-147
Tak trochu jiný pohled na střední Evropu literární
(Jana Pátková), p. 148-151
O smyslu publikování podle vědeckého grantu
(Richard Olehla), p. 152-154
Úvod > Vydání > 2016 (XXVI) 53