2016 (XXVI) 54

Vydáno: 11 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6729
198 stran
Interpretace moderního textu
Věci/znaky, jazyky/komunikace, kultura a cena lidského vědomí: O konstrukci kulturních hodnot „zdola“ a novém humanismu
(Emil Volek), p. 9-27
Co říká duha?
(Martin Ritter), p. 28-35
Svrchovanost povrchu: O distribuci smyslu v jedné literární recenzi
(Jakub Blecha), p. 36-51
„Hustý popis“ jako literárněvědná metoda?
(Jitka Paitlová), p. 52-64
Čtení moderního díla
Lom zlomu
(Catherine Ébert Zeminová), p. 67-74
Motiv utonulé dívky v poezii německého expresionismu
(Radek Malý), p. 75-84
Eros, Morfeos, Thanatos: Maurice Blanchot, Věra Linhartová a jiní blízcí-vzdálení
(Veronika Košnarová), p. 90-106
Milan Kundera: La fête de l’insignifiance
(Dušan Prokop), p. 107-115
Strategie dávných století
Řeči o lásce a smrti: Příběh Tristana a Isoldy jako didaktická výzva
(Matouš Jaluška — Martin Šorm), p. 119-134
Postava krále Artuše jako prostředek legitimizace moci: Edmund Spenser a John Dee
(Zdeňka Špiclová), p. 135-147
Poetika světské lásky v hagiografickém spise o Maríi de Jesús Tomellín
(Katarína Zatlkajová), p. 148-155
Přehledy a dokumenty
Duha
(Walter Benjamin), p. 159-164
Hispánská literatura v Českých teoriích překladu Jiřího Levého
(Miloslav Uličný), p. 165-173
Recenze
Meziprostory a setkávání s druhým v moderní americké poezii
(Daniel Soukup), p. 177-181
Proměny němectví v myšlenkách německých intelektuálů
(Iveta Tomáštíková), p. 182-185
Úvahy nad koncepcí Dějin ukrajinské kultury
(Tereza Chlaňová), p. 186-189
Osmnáct studií o paměti a dějinách
(Markéta Musilová), p. 190-198
Úvod > Vydání > 2016 (XXVI) 54