2017 (XXVII) 56

Vydáno: 10 / 2017
Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 2336–6729
165 stran
 Umění v realitě žitého světa
Proč Láokoón nekřičí? K diskontinuitám v poznání
(Vojtěch Kolman), 9-21
Distance, iluze, prokletí zisku: Problémy (nejen) novohistorické symbolické ekonomie
(Richard Müller), 22-54
Kafkův parabolický text Návrat domů: Odraz autorova soukromí a pražských událostí roku 1920
(Jaroslav Březina), 55-70
Komunikace mezi texty: překlad, žánry, topoi
Staroseverské rytířské ságy a jejich proměny
(Markéta Ivánková), 73-86
Evropská cesta a výpověď dopisů: Formování Sidneyho intelektuální osobnosti
(Martina Kastnerová), 87-104
Topika skromnosti a kategorie „nevyslovitelného“ v díle sv. Terezie z Ávily: Jazyk jako místo zrození paradoxu
(Katarína Zatlkajová), 105-110
Rozpadající se dvoukolka na blátivé cestě: Prostor domu v románu Carlose de Oliveiry Včela v dešti
(Karolina Válová), 111-127
 Přehledy a dokumenty
Ruská pravoslavná církev a „pravá“ víra na počátku 19. století
(Radomír Vlček), 131-146
 Recenze
Reprezentativní výbor z díla Růženy Grebeníčkové?
(Roman Kanda), 149-154
Norská čítanka
(Miluše Juříčková), 155-156
Ideologie v literatuře, literatura v ideologii
(Karel Střelec), 157-159
Od remediace k postdigitalitě
(David Vichnar), 160-165
Úvod > Vydání > 2017 (XXVII) 56