2019 (XXIX) 59

Vydáno: 04 / 2019
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6729
192 stran
Za Vladimírem Svatoněm
p. 7-8
Úvod
Jiřímu Pecharovi k devadesátinám
(Josef Fulka), p. 11-12
Intertextualita v literárním díle
Intertextualita Hrabalova Kaina
(Jiří Pelán), p. 15-21
Podzimní písně: K některým figurám času v poezii 19. století
(Zdeněk Hrbata), p. 22-31
„Dlouho jsem chodil brzy spát.“ K hledání ideálního tvaru Proustova Hledání
(Jovanka Šotolová), p. 32-51
Kulturní překlad: Počátky transatlantických studií
(Anna Housková), p. 52-63
Význam zapovězeného slova „nègre“ v afrických literaturách psaných ve francouzštině
(Vojtěch Šarše), p. 64-73
Husaři, Hegel a dějiny
(Petr Kyloušek), p. 74-83
Le roman et l’histoire du XXe siècle
(Jean-Claude Eslin), p. 84-89
„Co je rozumné, to se (možná) stane skutečným.“
(Eva Voldřichová Beránková, Katalin Bartha-Kovács), p. 90-106
K onirickým motivům v díle Jeana Anouilhe
(Marie Voždová), p.  107-121
Touha a smyslovost ve filosofii
Ještě o fenoménech a povaze jevení
(Karel Novotný), p. 125-134
Afekt a exteriorita: Robbe-Grilletova sartrovská inspirace
(Josef Fulka), p. 135-146
Le désir
(Renaud Barbaras), p. 147-156
Un monde sans animaux est-il possible?
(Annabelle Dufourcq), p. 157-173
Marxova ontologie smyslového
(Jan Bierhanzl), p. 174-180
Recenze
Filosofie, literární kritika a imaginace v myšlení Jiřího Pechara
(Felix Borecký), p. 183-186
Hledání příběhů v poezii (a poezie v příbězích)
(Tomáš Jajtner), p. 187-189
Naši francouzští básníci
(Renáta Listíková), p. 190-192
Úvod > Vydání > 2019 (XXIX) 59