2020 (XXX) 62

Vydáno: 10 / 2020
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6729
256 stran
Studie
Posel, překladatel, interpret? Emil Saudek a Otokar Březina: mezi překladem a exegezí
Josef Vojvodík, p. 9-26
Chilská avantgarda z pohledu Pabla Nerudy
Trinidad Barrera, p. 27-34
Hravá autentičnost fiktivní historie v románu Jeho krvavé dílo Graeme Macrae Burneta
Petr Chalupský, p. 35-50
Otázka metody Ke vztahu marxismu-leninismu a literární vědy v textech Jana Mukařovského a Stefana Żółkiewského
Roman Kanda, p. 51-66
Popkulturní teorie tropu
Eva Krásová, p. 67-77
Vladimír Svatoň, Oldřich Král a komparatistika
Polemiky na cestě literárním polem
Anna Housková, p. 82-91
Vladimír Svatoň: Literatura prizmatem binárních opozic
Jiří Pelán, p. 92-96
Překlad Majakovského poezie jako hledání hranic (nejen) dvou jazykových systémů
Jana Kitzlerová, p. 97-107
Posedlí láskou Poznámky k vývojové dynamice moderního románu
od velkých příběhů cizoložnic k Mannově Čarovné hoře
Eva Blinková Pelánová, p. 108-123
Svatoňův „velký příběh“ komparatistiky
Tomáš Glanc, p. 124-127
O jednom odloženém projektu Zpráva o rukopisu Dějiny nové ruské literatury
Hana Kosáková, p. 128-136
Čang Lung-si o tau a logu
Jan Beran, p. 136-138
Dokumenty
Založení časopisu Svět literatury v dokumentech
p. 141-147
Bibliografie Vladimíra Svatoně
p. 148-164
Recenze
Vyhnání sudetských Němců v literatuře
Jiří Holý, p. 167-171
Velký průvodce literaturou
Petr Kyloušek, p. 172-176
Zakladatelská osobnost Jiřího Levého
Jan Prchal, p. 177-179
Šilhavá Mona Lisa aneb Jak hodnotíme umělecká díla
Klára Soukupová, p. 180-182
Kánon a já
Františka Schormová, p. 183-187
Úvod > Vydání > 2020 (XXX) 62