2022 (XXXII) 65

Vydáno: 05 / 2022
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6729
204 stran
Starý a nový svět
Možný vliv Wilhelma Diltheye na tvorbu a myšlení Josého Maríi Arguedase
Tereza Kalkusová, p. 9-24
Surviving the Borderlands: Living Sin Fronteras, Being a Crossroads The Deperipheralization of the Chicano/a Cultural/Literary Space
Markéta Riebová, p. 25-41
Pojetí vypravěčství v severoamerických indigenních kulturách a koncept vztahovosti
Jana Marešová, p. 42-55
Studie
Romantická ironie jako protihráčka entuziasmu u Borgese a Cortázara
Vít Kazmar, p. 59-69
Znovuzabydlování domu v románu Navždycky Vergília Ferreiry
Karolina Válová, p. 70-85
Invaze do veřejného prostoru Hrdinky severokorejské prózy počátku padesátých let
Miriam Löwensteinová — Matěj Valošek, p. 86-99
Eurasijství z hlediska koncepce orientalismu Edwarda Saida
Anna Ivanova, p. 100-116
Recenzní studie
Od fenomenologů dále, k řeči blíže Nad novou knihou Tomáše Koblížka
Eva Krásová, p. 119-128
Dokumenty
Od obdivu k zatracení: česká recepce Julese Romainse
Jiří Smrčka, p. 131-149
Recenze
Lyrika jako energie aktuálního „nyní“
Pavel Šidák, p. 153-159
Kníže polemiky
Matouš Jaluška, p. 160-163
Oživování stínů
Klára Soukupová, p. 164-168
Současné koncepty dějin v textech maďarské postmoderny
Marta Pató, p. 169-171
Interfejsy nové literatury
Tim Postovit, p. 172-175
Dialog jako cesta k současné slovenské literatuře
Jana Pátková, p. 176-179
K výboru neoficiálních dramat
Jakub Vaněk, p. 180-182
Ohlédnutí za staronovou uměleckou biografií Jurije Jelagina
Natálie Budinová, p. 183-186
The Real Pushkin: The Reinvention of Russia’s National Poet by the Futurists
Anton Romanenko, p. 187-189
Minotaurus z Tenerife
Marcela Vrzalová Hejsková, p. 190-193
Reprezentatívna cervantesovská publikácia
Katarína Beňová, p. 194-203
Úvod > Vydání > 2022 (XXXII) 65