2022 (XXXII) 66

Vydáno: 11 / 2022
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6729
188 stran
Ekokritika
Ekokritika a environmentální aspekty literatury: Střetávání a usmiřování dvou vědeckých kultur
Petr Kopecký, p. 9-11
Environmentální Průkopníci (1823) Jamese Fenimora Coopera ve světle literární ekokritiky
Michal Peprník, p. 12-28
Od Muira k Abbeymu: Americká literatura a environmentální hnutí
Petr Kopecký, p. 29-48
Matka Země a její setba: Ekofeministický a ekokritický pohled na Podobenství o rozsévači Octavie E. Butlerové
Karla Rohová, p. 49-66
Zločin v divočině: Environmentální rozměr současné americké detektivní prózy
Šárka Bubíková — Olga Roebuck, p. 67-79
Tchajwanská environmentální literatura a její vliv na nově budovanou tchajwanskou identitu na konci 20. století
Pavlína Krámská, p. 80-94
Ekokritika a fáze uvědomění v české literatuře
Josef Hrdlička, p. 95-110
Studie
„Přijde mi, že to je někoho cizího“: Paměť a vzpomínání v románu Dmitrije Prigova Žijte v Moskvě
Jakub Kapičiak, p. 113-129
Pravoslavná „Óda na radost“
Stanislav Rubáš, p. 130-146
Dokumenty
Komparatistický kongres
Josef Hrdlička — Josef Šebek — Anna Schubertová, p. 149-152
Vzpomínka na Jiřího Pechara
Josef Fulka, p. 153-156
Recenze
Vody známé i neznámé
Catherine Ébert-Zeminová, p. 159-162
Cesty kořenů Audenovy básnické tvorby: Poetika odkouzlení
Michal Peprník, p. 163-167
V krajině jinakosti: Panoramatická fotografie cizího
Eliška D. Härtelová, p. 168-171
Nespojitý text a místa apropriace
Klára Soukupová, p. 172-175
Současná regionální detektivka v komparatistické perspektivě
Eva Voldřichová Beránková, p. 176-178
Odvaha k dedisciplinaci
Monika Sechovcová, p. 179-181
Literární překlad jako odraz společnosti
Jelizaveta Getta, p. 182-187
Úvod > Vydání > 2022 (XXXII) 66