2020.2.8

SVĚT LITERATURY 2020 (XXX) 62

Překlad Majakovského poezie jako hledání hranic (nejen) dvou jazykových systémů

TRANSLATION OF MAYAKOVSKY’S POETRY AS A SEARCH FOR THE BOUNDARIES OF (NOT ONLY) TWO LANGUAGE SYSTEMS

Jana Kitzlerová

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

The article deals with the issue of a new translation of V. V. Mayakovsky’s poems into Czech. It summarizes some basic facts about the author, his poems and poetics, it assesses the previous Czech translations made by Jiří Taufer, and above all it discusses various problems connnected with a new translation of Mayakovsky’s poetry into Czech. It reflects on what the translator needs to do (1) to meet the horizon of expectation of the translation’s readers (in case of Czech translation of Mayakovsky there are two kinds of potential readers: those acquainted with Taufer’s Czech translations, and new readers, unacquainted with V. V Mayakovsky’s poetry and its Czech version in general), and (2) how the translator needs to proceed especially in the aesthetic plan when creating a translation that would have the same qualities as the original text.

 KEYWORDS (en)

Translation — Russian Language — Czech Language — Vladimir V. Mayakovsky

 KLÍČOVÁ SLOVA (cs)

Překlad — ruština — čeština — Vladimir V. Majakovskij

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366729.2020.2.8

 REFERENCES

Bachtin, Michail Michajlovič. „Promluva v románu“. In týž. Román jako dialog: Promluva v poezii a promluva v románu. Přel. Hodrová, Daniela. Praha : Odeon 1980, s. 40–186.

Birich, Aleksandr Karlovič. Metonimija v sovremennom russkom jazyke: Semantičeskij i grammatičeskij aspekty. München : O. Sagner, 1995, s. 22.

Bobrinskaja, Jekaterina Aleksandrovna. Futurizm i kubofuturizm. Moskva : Galart, 2000.

Cvetajeva, Marina Ivanovna. Proza. Kišinev : Lumina 1986, s. 51–52.

Gasparov, Michail Leonovič. Izbrannyje trudy, tom I. Moskva : Jazyk slavjanskich kul’tur 1997.

Gasparov, Michail Leonovič. Očerki istorii russkogo sticha. Moskva : Fortuna Limited 2000.

Horálek, Karel. Příspěvky k teorii překladu. Praha : SPN, 1966.

Hrdlička, Milan. Literární překlad a komunikace. Praha : FF UK, 1997.

Iser, Wolfgang. „Apelová struktura textu“. In P. Kyloušek (ed). Čtenář jako výzva. Přel. Vízdalová, Ivana. Brno : Host 2001, s. 39–62.

Jäeger, Gert. „Translation und Translationslinguistik“. In Linguistische Studien. 1. Aufl. Halle : Max Niemeyer, 1975.

Jakobson, Roman Osipovič. „O generaci, která promrhala své básníky“. In týž. Poetická funkce. Přel. Červenka, Miroslav, Chlíbcová, Milada, Pokorná, Terezie. Jinočany : H&H 1995, s. 692–XX.

Jakobson, Roman Оsipovič. „Zametki o proze Pasternaka. In týž. Raboty po poetike. Moskva : Progress 1987, s. 324–338.

Kitzlerová, Jana. „Adektivnye neologizmy Majakovskogo: Struktura, principy obrazovanija i ich ispolzovanie v sovremennom russkom jazyke“. Izvestija RAN. Serija literatury i jazyka, 2018a, tom 77 č. 6, s. 43–53.

Kitzlerová, Jana. „Majakovskij a ,byt‘: Analýza vybraných adjektivních neologismů a jejich užití v současné ruštině“. Studia Slavica, 2018, č. no. XXI/2, s. 75–86.

Kitzlerová, Jana. „Principy futurismu a kubofuturismu v poezii raného Vladimira Majakovského“. Svět literatury, 2018, roč. 57, č. XXVIII s. 37–48.

Kitzlerová, Jana. Od slova k revoluci: Poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy. Praha : Karolinum, 2014.

Lachmann, Renate. „Paměť a literatura“. Přel. Špirit, Michael. Česká literatura, 1994, roč. 42, č. 1, s. 3–22.

Levin, Jurij Iosifovič. „Struktura russkoj metafory“. In týž. Izbranyje trudy: Poetika. Semiotika. Moskva : Jazyki russkoj kul’tury, 1998, s. 454–463.

Levý, Jiří. Umění překladu. Praha : Panorama 1983.

Majakovskij, Vladimir Vladimirovič. O verši: Jak dělat verše. Přel. J. Taufer. Praha : Československý spisovatel, 1951.

Markov, Vladimir. Russian Futurism: A History. London : MacGibbon & Kee Limited 1968.

Mathauser, Zdeněk. „Kritika a metakritika“. In Karabčijevskij, Jurij Arkad’jevič. Vzkříšení Majakovského. Praha : Art slovo, 2002.

Mathauser, Zdeněk. „Mezi stylistikou a ontologii: K problematice ruského symbolismu a futurismu“. In Slavic Poetic:Essays in Honor of Kiril Taranovsky. Eds. Jakobson, R. — van Schooneveld, C. H. — Worth, D. S. The Hague — Paris, 1973, s. 283–293.

Mathauser, Zdeněk. Umění poezie: Vladimir Majakovskij a jeho doba. Praha : Československý spisovatel, 1964.

Miko, František. „Preklad ako hra na ekvivalenciu“. Slovenské pohl’ady, 1971, roč. 87, č. 8, s. 22–31.

Nikolaevová, Růžena. – Berkopec, Oton. Vladimír Majakovskij v české literatuře: Bibliografie. Praha : Lidové nakladatelství, 1970.

Petrosov, Konstantin Grigor’evich. „O chudožestvennoj sisteme rannego Majakovskogo“. In týž. Majakovskij i sovremennost’. Moskva : Sovremennik 1977.

Petrovskij, Miron Semjonovič.„Metonimija“. In Literaturnaja enciklopedija. Moskva : L. D. Frenkel’, 1925, s. 437–438.

Saryčev, Vladimir Aleksandrovič. Fenomen russkogo modernizma. Moskva : FLINTA — Nauka, 2017.

Subbotin, Aleksandr Sergejevič. Majakovskij skvoz’prizmu žanra. Moskva : Sovetskij pisatel’, 1986.

Taufer, Jiří. „Úvodem“. In Majakovskij, Vladimir Vladimirovič. Spisy I. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956, str. 8–9.

Vinokur, Grigorij Osipovič. Majakovskij novator jazyka. Moskva : Sovetskij pisatel‘, 1943.

Žirmunskij, Viktor Maksimovič. Poetika a poezie. Praha : Odeon 1980.

WEBS

http://futurism.ru/manifest/1912_slap.html (poslední přístup 26. 8. 2020)

Úvod > 2020.2.8