Redakce

Redakční rada

Gema Areta Marigó Universidad de Sevilla

Jonathan Bolton Harvard University

Alessandro Catalano Universita degli studi di Padova

Alice Jedličková Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR

Oldřich Král Univerzita Karlova, Praha

Petr Kyloušek Masarykova univerzita, Brno

Holt Meyer Universität Erfurt

Martin Procházka Univerzita Karlova, Praha

Jiří Stromšík Univerzita Karlova, Praha

Paulína Šišmišová Univerzita Komenského, Bratislava

Dalibor Tureček Jihočeská univerzita, České Budějovice

Emil Volek Arizona State University

Vedoucí redaktorka

Anna Housková –  Ústav románských studií, Filozofická fakulta UK

Výkonný redaktor

Pavel Šidák – Ústav pro českou literaturu AV ČR

Poradní sbor
Externí: Marcel Černý (Slovanský ústav AV ČR), Tomáš Glanc (Universität Zürich), Martin Hilský (Jihočeská univerzita), Petr Koťátko (Filosofický ústav AV ČR), Helena Kupcová (Katolická teologická fakulta UK), Ladislav Nagy (Jihočeská univerzita), Vladimír Papoušek (Jihočeská univerzita), Jiří Pechar (Filosofický ústav AV ČR), Oldřich Richterek (Univerzita Hradec Králové), Michal Sýkora (Univerzita Palackého), Ladislav Šimon (Prešovská univerzita), Jiří Špička (Univerzita Palackého), Jiří Trávníček (Ústav pro českou literaturu AV ČR), Milan Tvrdík (Pedagogická fakulta UK), Marie Vožďová (Univerzita Palackého). Interní (Filozofická fakulta UK): Petr A. Bílek, Šárka Grauová, Jiří Holý, Zdeněk Hrbata, Josef Hrdlička, Jaroslava Janáčková, Olga Lomová, Jiří Pelán, Martin Pokorný, Juan Sánchez, Eva Voldřichová Beránková.
Úvod > Redakce