2020 (XXXI) 63

Issued: 06 / 2021
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6729
168 pages
Studie
Geneze a zahraniční recepce Umění překladu Jiřího Levého
Jelizaveta Getta, p. 9-25
Nesrozumitelnost světa a nevymezitelnost viny: kafkovské poznámky
Petr Koťátko, p. 26-40
„Práce, o kterou se pokoušíte, se vám ani v nejmenším nedaří“ Reflexe psaní v povídkách Karla Miloty
Josef Šebek, p. 41-58
Budapešťská rýha v dráze Richarda Messera (Meszlénye)
Michal Topor, p. 59-75
Recenzní studie
„Spasení Spasiteli“: poslední dílo o posledním díle
Vojtěch Kolman, p. 79-92
Dokumenty
Zapomenutý spisovatel a zneuznaný diplomat F. C. Weiskopf
Ivana Bakešová — Marie Karlická, p. 95-106
Úvod k Obecné historii věcí v království Nové Španělsko Bernardina de Sahagún
Jiří Sucharda, p. 107-110
Obecná historie věcí v království Nové Španělsko
Bernardino de Sahagún, p. 111-123
Recenze
Habent sua fata…
Petr Kyloušek, p. 1127-132
Labyrintem italské renesance
Magdalena Žáčková, p. 132-135
Dobrodružství české literatury ve Španělsku
Martina Kutková, p. 136-138
Řecké Japonsko
Veronika Košnarová, p. 139-142
Nová encyklopedie života a díla Osipa Mandelštama
Helena Ulbrechtová, p. 143-148
Maximilian Vološin očima ruské kritiky a literární vědy
Vojtěch Frank, p. 149-150
O jedné zvláštně pojednané potyčce
Jana Kitzlerová, p. 151-153
Ohlédnutí za knihou Alexeje Jurčaka
Hana Kosáková, p. 154-157
Paradigmata násilí
Pavel Novotný, p. 158-162
Pohádek vyprávěč moderní, to jest vyprávěč romantický
Pavel Šidák, p. 163-167
Úvod > Vydání > 2020 (XXXI) 63