2021 (XXXI) 64

Vydáno: 10 / 2021
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6729
196 stran
Současný britský román
Vyprávění mezi empatií a vraždou Ian McEwan a jeho román Pokání
Jakub Čapek, p. 9-24
Tři pohledy na Posvátný hlad Barryho Unsworthe
Petra Johana Poncarová, p. 25-35
Román Severní vody Iana McGuirea v kontextu neoviktoriánské prózy
Petr Chalupský, p. 36-53
Studie
K poznámke pod čiarou: Bachtinov termín „chronotop“ v kontexte materializmu
Maxim Duleba, p. 57-72
Tatarkova autobiografická ikonografia (Navrávačky)
Marcel Forgáč, p. 73-88
The Emergence and Establishment of Yugoslav Dada: From Prague to Zagreb (1920–1922)
Kristina Pranjić, p. 89-103
„Věčnost“ Arthura Rimbauda a její české překlady
Petr Kužel, p. 104-120
Paměť živá a zahlazená Traumatický realismus v prózách Patricka Modiana, Georgese Pereca
a W. G. Sebalda
Nina Hřídelová, p. 121-138
Recenzní studie
O historické fikci a jejích žánrech
Anna Schubertová, p. 141-149
Dokumenty
„Vyznání šťastného skeptika“: Johann Karl Wezel
Martin Bojda, p. 153-160
Recenze
Dvě knihy o lyrice
Josef Hrdlička, p. 163-167
Jizvy na historické paměti
Alexandra Gončarenko, p. 168-171
Cantigas de Santa Maria Alfonse X. — písně milostné, či politické?
Karolina Válová, p. 172-176
Samá voda, samá voda…: Ženská akvatická populace v evropském literárním biotopu
Catherine Ébert-Zeminová, p. 177-179
Hranice, rozhraní, meze a fronty Otokara Fischera
Mirek Němec, p. 180-185
Knut Hamsun jako národní trauma
Miluše Juříčková, p. 186-189
Pierre Bourdieu, Raymond Williams a jejich pokračovatelé
Dalibor Žíla, p. 192-193
Za a před obrysy média
Vít Gvoždiak, p. 193-195
Úvod > Vydání > 2021 (XXXI) 64