2023 (XXXIII) 68

Vydáno: 11 / 2023
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6729
168 stran
Kámen a slovo
Dějiny a kamení: Příspěvky k ekokritické medievistice
Vojtěch Bažant — Martin Šorm, p. 9-13
Tělesnost nerostů a země v pozdně antickém a raně islámském Egyptě
Markéta Preininger, p. 14-25
Hory a nerosty v islámu
Jakub Koláček, p. 26-38
Krása rôznorodosti: Drahé kamene ako celok v kresťanskej obrazotvornosti raného stredoveku
Veronika Pichaničová, p. 39-48
Proč kámen ve Finsku neskýtá ochranu? Kámen a strom ve finské legendě o sv. Jindřichu Uppsalském
Michal Kovář, p. 49-57
Skalní hrady mezi geologií, zábavou a kontemplací
Michal Vokurka, p. 58-72
Studie
Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN v tvorbě Friedricha Dürrenmatta a Hanse Magnuse Enzensbergera
Nikola Mizerová, p. 75-86
Jak obři snědli baziliška: Jídlo a jeho význam v Morgantovi Luigiho Pulciho
Magdalena Žáčková, p. 87-97
Konstrukce „já“ v povídce „Strana“ autorky Kurahaši Jumiko
Anna Cima, p. 98-112
Konflikt a věcnost ve filozofii Petra Rezka: Dialektika citujícího rozumu
Vojtěch Kolman, p. 113-129
Recenze
Requiem for Literary Theory?
Hana Kosáková, p. 133-136
Ztvárnění kolizí a peripetií v ukrajinské literární vědě počátku 20. století
Krystyna Kuznietsova, p. 137-140
Avant-garde on the Edge
Barbara Day, p. 141-144
Existují okraje estetické zkušenosti?
Veronika Krajíčková, p. 145-148
Slovenská kniha o kognitivní literární vědě
Irena Vaňková, p. 149-156
Německá filozofie, španělská poezie
Josef Prokop, p. 157-160
Poetry in a Global Age from a Different Point of View
Josef Hrdlička, p. 161-167
Úvod > Vydání > 2023 (XXXIII) 68