2023 (XXXIII) 67

Issued: 06 / 2023
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6729
196 pages
Kultura a imaginace — Vladimír Borecký
Vladimír Borecký, teoretik marginalizované kultury
Felix Borecký, p. 9-12
Od naivity k absurditě: K úvahám Vladimíra Boreckého o komičnu
Miloš Ševčík, p. 13-25
Komika bez vtipu, smích bez důvodu
Robert Kanócz, p. 26-36
Přijde gestapák na inspekci: K pojmům komika a (černý) humor nejen u Vladimíra Boreckého
Ondřej Vinš, p. 37-44
Porozumění mašíblu: Náčrt hermeneutiky nepatřičnosti
Felix Borecký, p. 45-56
Podivnější než podivné: Několik poznámek k teorii „zrcadla obzvláštního“ Vladimíra Boreckého
Ondřej Dadejík, p. 57-67
Co si Vladimír Borecký poznat vůbec nepřál: Lovec mašíblů před mašíblem mašíblů
Jaromír Typlt, p. 68-75
Dokumenty
Vždy zůstával svobodným tvůrcem
Eugen Brikcius, p. 79-82
K nedožitým sedmdesátinám Vladimíra Boreckého
Jiří Michálek, p. 83
Studie
Od postkoloniální ke globální literatuře: Nad dvěma geopolitickými romány
Karel Helman, p. 87-103
Klimatická fikce jako otázka i odpověď: Analýza současné cli-fi
Tereza Dědinová, p. 104-120
Typický studenoválečný román? Sešit nalezený v Sunčchonu Romana Kima
Miriam Löwensteinová — Matěj Valošek — Yu Sunbee, p. 121-134
Recenzní studie
Překotný hlas, truchlivé čtení: Nad esejem Nicole Lorauxové o řecké tragédii
Jakub Čechvala, p. 137-151
Překlad
Úvodem
Josef Hrdlička, p. 155
Infinitiv básně
Dominique Rabaté, p. 156-158
Recenze
Plnohodnotné myšlení je jedině myšlení imaginární
Felix Borecký, p. 161-167
Křižovatky Miluše Zadražilové
Hana Kosáková, p. 168-171
Utopické zkameněliny
Klára Soukupová, p. 172-174
Sonety z Petrarkova Zpěvníku
Magdalena Žáčková, p. 175-177
Dlouhá léta s trubadúry
Matouš Jaluška, p. 178-182
Český preklad vrcholného diela klasickej sanskrtskej literatúry objavený po viac než storočí
Róbert Gáfrik, p. 183-185
Řekni „překlad“ a my ti povíme, oč jde…
Renáta Listíková, p. 186-189
Akustická literatura
Britta Herrmann, p. 190-194
Úvod > Vydání > 2023 (XXXIII) 67